El patrimoni documental

Els dies 13, 14 i 15 d’octubre, Girona és la capital mundial dels arxius. S’hi celebra el Congrés Arxius i indústries culturals. S’ha fet públic que hi ha més de 850 inscrits d’arreu del món. De forma simultània es reuneix la Segona Conferència Anual d’Arxius, que convoca el Consell Internacional d’Arxiu), la 9a Conferència Europea d’Arxius, i les XIII Jornades dedicades a la Imatge i la Recerca. Personalitats destacades de diversos àmbits hi faran ponències introductòries de caràcter general: Joan Roca i Fontané, Yael Hersonski, Miguel-Anxo Murado, Albert Garcia-Espuche, Joan Fontcuberta i Jordi Savall.

girona

Les sessions de treball s’estructuren en nou àmbits temàtics que aborden diversos tòpics: 1. Indústries culturals i creatives i estratègies de col·laboració amb els arxius. 2. Accions i iniciatives. 3. Arxius i portals web. 4. Accés a la informació. 5. Grans repositoris i preservació de l’autenticitat en el núvol. 6. Projectes Open Data. 7. Models de negoci entorn de la custòdia i la preservació digital. 8. Commemoració i estudi del 175è aniversari de la fotografia i 9. El Treball del Consell Internacional d’Arxius.

Desfilaran, en les sessions, experiències de tot el món: Holanda, Estats Units, Gran Bretanya, Corea, França, Mèxic, Itàlia, Suècia, Canadà, Catalunya, Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Austràlia, Brasil, Estònia, Croàcia, Polònia, Xina, Argentina, Portugal, Nova Zelanda, Dinamarca, Noruega, Suïssa, Hongria, Grècia, Malta, Turquia, així com representants d’organismes internacionals i dels seus arxius, com en el cas de l’ONU i de la Unesco.

Aquest Congrés, que coordina i organitza l’Arxiu Municipal de Girona, és una magnífica oportunitat per situar el valor del patrimoni documental en el centre de les polítiques de patrimoni i en el centre de les polítiques culturals. Sovint, el predomini del patrimoni artístic i, fins i tot, del patrimoni natural ha mantingut en un segon pla la importància dels fons preservats en els arxius entesos en la seva múltiple dimensió. Partim, en el passat, d’una incúria força generalitzada, d’un menyspreu sistemàtic pel passat i per la història, i d’un abandonament del patrimoni documental devorats per un presentisme esgarrifós que ha liquidat, sovint, els fils i les arrels de la memòria. La selecció dels documents que ens han pervingut és múltiple i successiva; en primer lloc perquè un primer sedàs és el que marca la pròpia escriptura; en segon lloc perquè els mateixos productors de documentació representen un filtre selectiu; en tercer lloc perquè s’han produït, de manera reiterada, destruccions fortuïtes o induïdes amb ànim d’esborrar rastres que podien generar drets i o lligams. Finalment, la manca de sentit històric, de perspectiva a una distància suficient, ha negat molt freqüentment valor documental a testimonis directes del teixit industrial o comercial, dels grans patrimonis rurals i, en alguns casos, fins i tot, s’ha menystingut el valor documental dels registres eclesiàstics o de la documentació fiscal dels municipis.

És evident, doncs, que com a conseqüència d’aquesta tria successiva, la documentació conservada ens explica i, alhora, ens interpel·la sobre el procés que l’ha salvada i les seves causes. Està clar clar que la documentació ha de ser interrogada de manera adequada i que només ens respon amb claredat si les preguntes que hem formulat són les apropiades.

arxius

Per altra banda, a mesura que la societat, el coneixement, la tècnica i les tecnologies han evolucionat és molt evident que adquireixen valor documental tota mena de suports. Ja no és només el predomini del paper. La imatge, la imatge en moviment, la veu, el núvol, tot esdevé matèria per triar i conservar. Per tractar, inventariar, catalogar, arxivar i difondre.

Cinc paraules i tot un programa. Aquest és el tema que congrega, a Girona, experts de tot el món. Interrogants locals i interrogants universals. Un repertori de qüestions que ens afecten directament com a ciutadans del món, des del lloc on som fins al món on vivim.

Els arxius així entesos, en la seva múltiple dimensió converteixen la seva documentació en matèria de la memòria i per utilitzar paraules de Joan Boadas i Raset esdevenen “el millor antídot per evitar que la societat pugui caure en la més estèril de les amnèsies”.

Fins aquí què faran i de què parlaran els nostres visitants internacionals i nacionals. Però, i què hi trobaran? En primer lloc, una ciutat de cultura, un centre històric i un conjunt monumental de primer nivell, uns equipaments culturals i cívics de nivell europeu, una universitat dotada de centres i biblioteques disposades a afavorir el coneixement i el lligam amb la societat, un conjunt important de museus que acullen un patrimoni molt singular i amb peces de primer nivell.

Però trobaran, sobretot, que Girona és una ciutat d’arxius. Una ciutat que, en les darreres dècades, ha fet un salt qualitatiu de primer ordre i si ja en una dates tan reculades com 1975, 1979, i 1981 jo mateix postulava per les enormes potencialitats dels arxius gironins i la necessitat de produir una sacsejada en aquest terreny, ara, el resultat de molts anys de feina d’arxiveres i arxivers es concreta en uns resultats tangibles.

Els organitzadors han volgut tenir en el programa del Congrés un record emocionat per Montserrat Hosta, arxivera enyorada, i han ofert un text sobre el Patrimoni documental a Girona (2014), que és un recorregut i una mostra per a la documentació de caire personal, familiar, comunitària, municipal, comarcal, nacional, europea i mundial. Ho fan a partir de documentació de tots els arxius de la ciutat. Pot ser prolix, però és necessari, per copsar l’autèntica dimensió dels dipòsits de documentació que hi ha a la ciutat: l’Arxiu administratiu de la Generalitat a Girona, l’Arxiu Capitular, l’Arxiu Central dels Jutjats , l’Arxiu central del Palau de Justícia, l’Arxiu Diocesà, l’Arxiu General de la Diputació, l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes, l’Arxiu Històric, l’Arxiu Judicial Territorial, l’Arxiu Municipal, l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel, l’Arxiu de la Universitat, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i el Centre de la Imatge de la Diputació. I estic segur que, encara, potser en manca algun en el terreny privat i empresarial. Girona és, en aquest sentit, un centre de documentació fabulós i un camp abonat per a la recerca i el desenvolupament de la feina dels arxivers. Encara trobaran, els nostres visitants, un conjunt d’exposicions fetes a mida de l’esdeveniment i que produeixen de forma visual una mostra de la documentació gironina que per als ponents esdevindrà La Tria de l’Arxiver. Documents de l’arxiu Municipal de Girona, una publicació que és un tast un repertori engrescador per al patrimoni documental de la ciutat.

Quan tothom torni a casa, quan els experts hagin deixat solitàries les sales de l’Auditori, quan s’allunyin les veus cap a les terres d’origen, caldrà rellegir l’article-manifest que ha publicat, en el número 405 de L’Avenç, el president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya Joan Soler Jiménez, simplement per tenir clar que lluny de tota complaença ens queda molta feina per fer i tot el que queda per fer és imprescindible per no perdre mai el fil de la memòria i arrenglerar la informació que hem acumulat en un encadenament indestriable entre passat, present i futur de la història de la humanitat i de les societats humanes.

Joaquim Nadal, ICRPC (Article publicat a Diari de Girona)

UN PATRIMONI A VALORITZAR: LA RETAULÍSTICA DE L’ÈPOCA DEL BARROC

L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural acaba de col·laborar en l’organització del seminari internacional “Polychromed wooden altarpieces in southern Europe / Retaules d’escultura policromada del sud d’Europa” conjuntament amb The Henry Moore Foundation, la Fundació Girona Universitat i Futur, el Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona, l’Obra Social de la Caixa i el projecte d’investigació coordinat HAR2012-39182 de les universitats de Girona i Autònoma de Barcelona.

S’ha celebrat a Barcelona els dies 2 i 3 d’octubre en els inspiradors espais que han cedit l’Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i el Museu Frederic Marès de Barcelona. La collita de resultats ha estat magnífica, perfectament ajustada a les expectatives que el programa animava.

Miracle 160

Les ponències no trigaran a estar disponibles en la xarxa i qui ho vulgui les podrà seguir i analitzar, però ja avanço que hi trobarà molt més que  interessants i molt actualitzats estats de la qüestió sobre la història de la retaulística en l’àrea més occidental de la Mediterrània, des d’Andalusia a Nàpols. Hi trobarà noves mirades sobre el fenomen de la retaulística als territoris de l’Europa de la contrareforma catòlica i aproximacions que demostren que  sobre el món de la retaulística es poden construir relats argumentalment rics i metodològicament ambiciosos i innovadors. Hi descobrirà  reflexions sobre els idiomes plàstics (de vegades dialectes) dels escultors i dels pintors; sobre les tècniques dels dauradors/policromadors, o els repertoris arquitectònics i ornamentals dels tracistes i fusters-retaulers. Hi observarà anàlisis molt complets sobre la cultura i els repertoris gràfics disponibles als obradors, pouats d’estampes i tractats, o entorn de la manera com aquests enriquien els recursos figuratius, compositius i temàtics dels tallers. Hi trobarà moltes indicacions sobre les funcions devotes que complien els retaules i sobre el seu gran poder comunicador extretes de documents i fonts de l’època; o, finalment,  evidències de la mentalitat i els valors que ensorraren el secular món de la retaulística en fusta daurada i policromada a finals del segle XVIII, però també d’aquella que impulsà els inicis de la tardana valoració de l’escultura policromada en la historiografia i el col·leccionisme.

A més d’aquestes substancioses aportacions, les jornades varen servir per a constatar l’acord dels especialistes sobre una realitat indiscutible avui en dia, es miri des d’Andalusia, Castella, la Puglia, Sardenya, o les Catalunyes del nord i del sud: per molt que els prejudicis acadèmics, romàntics o nacionalistes li hagin fet la guitza i n’hagin contaminat la memòria, per molt que les destruccions s’hi hagin acarnissat, especialment les de 1936 a l’Espanya republicana, la investigació, dinamitzada, sobretot, des de les universitats, ha entrat en una fase de decidida rehabilitació de la memòria artística de l’època barroca, molt vinculada a la producció de retaules en els territoris analitzats durant l’amè workshop barceloní.

Quan més ens acostem a una imatge versemblant de les arts i la cultura visual dels segles XVII i XVIII, més evident és que hem de considerar la retaulística com un dels seus episodis més brillants, com un gènere artístic decisiu per la configuració del patrimoni històric i artístic, ric d’autors i de creacions capaços de propiciar relats tan interessants, intensos i suggerents com els de qualsevol altre moment de la nostra història artística. Almenys per Catalunya, es tracta d’uns passos, però ferms i decidits, cap al que en un altre lloc he anomenat “ la reconciliació amb el patrimoni barroc [no cortesà]  i la seva història” ja que comencem a percebre’l amb tanta “veracitat” com és capaç de procurar-nos el mètode històric i completament alliberats de les prevencions, les  suspicàcies i els prejudicis estètics, intel·lectuals o religiosos que fins no fa tant emboiraven la historiografia de l’art i l’opinió cultural.

Ara bé, a la trobada barcelonina també va quedar clar que els investigadors universitaris no ens en sortirem si fem aquest camí sols. Haurem de treballar amb l’administració cultural, els museus i els centres de restauració –com ho hem anat fent en els darrers anys—per poder exhibir aquest patrimoni en bones i atractives condicions, físiques i argumentals (exhibir-lo és un dels reptes culturals més interessants que té el nostre país).  I haurem de convèncer les administracions públiques i les institucions privades de l’ interès d’invertir recursos en la recerca, la restauració i la divulgació d’aquest patrimoni. Finalment, entre tots hauríem de saber proposar uns relats prou persuasius com per acostar l’art de l’època conservats en temples i museus a públics de tota mena, des de l’escolar al turístic, des del que té cultura religiosa catòlica a aquell que viu en altres sistemes religiosos o al marge de les religions, explicant-ne els valors plàstics, els més ardits i els més conservadors o retardataris, i també les històries que brotaven d’aquelles imatges –o que les tenien per dipositàries– que són per a nosaltres un pont cap a un meravellós univers de creences i conviccions.

Joan Bosch Ballbona, ICRPC

La nova seu de l’ICRPC

Des del mes de setembre l’ICRPC està instal·lat a la Pia Almoina de Girona, el millor exemple de gòtic civil de la ciutat. L’edifici, situat al costat de l’escala de la Catedral, es va construir a principis del segle XV, en un entorn de carrers estrets, i no va ser fins el segle XVII, amb la construcció de l’escala barroca, que la Pia Almoina obté el protagonisme visual que avui té en moltes imatges de Girona.

Pia Almoina

Foto: ICRPC

Des del seu origen, vinculat a l’obra pia instituïda per Arnau d’Escala el 1228 de distribució de pa als pobres, han estat molts i molt diversos els usos de l’edifici. Ocupacions i abandonaments interessats o forçats fins a recuperar, ja en el segle XX, la configuració original.

La institució assistencial va arribar al segle XVIII amb una economia pròspera que li assegurava el compliment de les seves funcions i que convertia les seves rendes en objecte de desig tant per l’Ajuntament com pel Capítol catedralici. Aquest fet unit a la reorganització de l’Estat segons el model centralista francès, va sentenciar el seu futur. El 1776 després de ser desproveïda de les seves rendes va ser suprimida pel bisbe Tomàs de Lorenzana. Cinquanta anys més tard, el 1842, en el marc del procés desamortitzador dels béns eclesiàstics endegat pel govern de l’Estat el gran casal va ser subhastat. La finca va ser dividida i adquirida per diversos particulars. La porció més important passà a mans de les religioses escolàpies que hi van instal·lar la seva escola a Girona. L’internat femení va obrir les seves portes el dia de la Immaculada de 1857 i va funcionar com a tal durant més d’un segle, amb el breu parèntesi de la Guerra Civil quan l’edifici va acollir l’Escola de Belles Arts de la ciutat.

Quan el 1973, fruit dels canvis socials i polítics que viu el país, les monges escolàpies tanquen l’escola de la plaça de la Catedral, s’obre un debat ciutadà sobre possibles nous usos per a l’edifici: delegació provincial de la Secció Femenina, parador nacional de turisme o Escola de Belles Arts i Conservatori de Música, són algunes de les propostes que es posen sobre la taula fins que el gener de 1974 el Col·legi d’Arquitectes compra l’edifici per ubicar-hi la seva seu gironina. Quaranta anys després, a més del Col·legi d’Arquitectes, els murs de la Pia Almoina acullen també l’Institut Català de Patrimoni Cultural, plegats seguirem vetllant per conservar i donar a conèixer un dels elements patrimonials més interessants de la ciutat.

Gemma Domènech, ICRPC

(per saber-ne més: G. Domènech i R.M. Gil, La Pia Almoina de Girona. Girona, Diputació de Girona – Obra social “La Caixa”, 2011)

El Dia Europeu de les Llengües

Des d’aquest bloc volem afegir-nos a la celebració i recordar que el propassat 26 de setembre es va celebrar el Dia Europeu de les Llengües, declarat com a tal el 2001 pel Consell d’Europa amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge d’idiomes a Europa, és a dir, el plurilingüisme. L’objectiu d’aquesta celebració, però, és també treballar per protegir els drets dels parlants de llengües minoritàries, sensibilitzar a la població europea de la importància de conservar les llengües del nostre patrimoni comú en perill de desaparèixer.

Segons l’Atles de les Llengües en Perill de la Unesco, a Europa existeixen 150 llengües sobre les que pesa una amenaça, de grau menor a major, segons la següent classificació: vulnerable, en perill, seriosament en perill, en situació crítica i, finalment, extingida. Entre elles, per cert, s’hi troba el català alguerès, classificat amb la categoria de “en perill”. No és però aquesta una situació general de la llengua catalana, afortunadament, ja que segons estudis recents sobre l’ús social del català més de 9 milions de persones que habiten els territoris de parla catalana declaren que saben parlar-lo.

Atlas UNESCO

En aquest sentit m’agradaria recomanar la lectura d’un article publicat al The Guardian, on podreu trobar tres entrevistes a parlants de llengües en risc d’extinció d’Europa, com són el Feroès, parlat a les Illes Fèroe per unes 66.000 persones; El Karaim llengua pràcticament extingida, que forma part de la família de les llengües turqueses, com tàrtar o el uigur, amb només 60 parlants a la ciutat de Trakai, a Lituania, pertanyent al poble Karaim dispers entre Lituània, Polònia i Ucraïna; I finalment el Pati Saami, parlat pel poble Saami, pastors seminòmades de rens, que viuen entre Suència, Noruega, Finlàndia i Rússia, i que la seva llengua es troba també pràcticament extingida després de que alguns estats, com Suècia, prohibissin en el passat que es parlés a l’escola, de manera que s’ha produït un buit generacional que realment complica la transmissió cultural que precisa qualsevol llengua per sobreviure.

Val la pena, doncs, recordar amb efemèrides com el Dia Europeu de les Llengües la riquesa lingüística i cultural del nostre continent i la necessitat de preservar i donar a conèixer aquesta riquesa a les generacions futures: Que el plurilingüisme no consisteixi només en parlar les llengües d’Estat i l’anglès.

Eliseu Carbonell, ICRPC

Patrimoni per la Pau

El director de l’ICRPC, Joaquim Nadal, va rebre fa uns dies, a la seu del centre,  a Isber Sabreen, un doctorand sirià de la Universitat de Girona. Aquest jove especialitzat en arqueologia va realitzar el Màster de Gestió del Patrimoni Cultural a la UdG amb el clar objectiu de projectar actuacions de conservació, posada en valor i difusió del patrimoni cultural sirià. Enmig de la seva formació va esclatar el conflicte bèl·lic a Síria i la primera preocupació, de manera evident, va ser el drama humà que es viu a la seva terra. Amb un futur incert en aquell país, Sabreen es va preguntar si el patrimoni cultural podrà contribuir a la recuperació de Síria una vegada finalitzi el lamentable so de les armes.

En aquest context, l’investigador predoctoral ha dedicat temps i esforços a crear, des de Girona, l’associació Heritage for Peace. Aquesta iniciativa vol explorar quin pot ser el paper del patrimoni cultural en la recuperació de països que han patit una guerra. També té per objectiu identificar actuacions que puguin desenvolupar-se durant el període bèl·lic i que puguin ser d’utilitat una vegada arribi la pau.

Sabreen creu que aquestes iniciatives es poden estendre a d’altres conflictes arreu del món. Per aquest motiu, des de Heritage for Peace cerquen complicitats per difondre el seu missatge al món acadèmic.

Heritage for peace

Isber Sabreen durant la seva visita a la seu de l’ICRPC


El recorregut realitzat per l’associació és breu però ja disposa de web pròpia on es pot trobar tota la informació vinculada a la missió objectius i activitats. També ha participat en diversos col·loquis com la trobada internacional ‘Patrimonio cultural y conflictos’, organitzada amb el CSIC.

Des de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural seguirem amb atenció aquesta iniciativa.

Antoni Rojas Rabaneda (ICRPC)

Noves maneres d’avaluar els públics

Quan es parla d’avaluació de públics, acostumem a pensar en les metodologies tradicionals d’estudis de públics i especialment en l’enquesta als visitants o en l’observació del visitant per un espai museogràfic.

En el cas de l’enquesta, els mètodes més tradicionals són l’enquestador a la sortida del museu o bé el qüestionari autocomplimentat, que es deixa en lloc visible a disposició d’aquells visitants que vulguin expressar les seves opinions i suggeriments.

A l’hora de fer una enquesta amb entrevistador alguns museus ja han substituït el qüestionari en paper per les tablets. Aquests aparells són de gran utilitat doncs no només faciliten l’anotació de les respostes, sinó que eliminen el procés de gravació del paper a l’ordinador. Evitar la gravació manual suposa reduir la possibilitat d’introduir algun error en les dades que finalment s’analitzaran. L’enquesta és un procediment que pateix de diverses fonts d’errors i eliminar alguna d’aquestes fonts incrementa l’exactitud dels resultats.

Tanmateix, haver de respondre una enquesta a la sortida d’un museu pot arribar a ser feixuc per molts visitants que, quan ja han pres la decisió de marxar, es troben amb la petició d’esmerçar un temps suplementari a una activitat que no és gaire estimulant.

Les xarxes i la tecnologia digital permet ser menys intrusiu i obtenir informació sobre els visitants sense interferir a penes en l’experiència del visitant. Alguns exemples:

–          Al sortir del Tropenmuseum d’Amsterdam, el visitant rep una targeta en la que se l’anima a entrar a TripAdvisor i expressar les seves opinions i, fins i tot, emetre una puntuació. Aquesta és una opció atrevida, doncs la gent no es talla gens a l’hora d’emetre opinions en aquestes plataformes. És una valuosa eina per al museu per conèixer els seus punts forts i febles i, encara més, saber amb quin llenguatge i adjectius els visitants valoren l’experiència. A més de suposar una eina d’investigació qualitativa, és un mitjà més de comunicació per al museu i un incentiu per fer la feina ben feta. En el cas del Tropenmuseum, la targeta conté el logotip d’una cadena d’hotels, el que suposa una aplicació suplementària de la marca d’una entitat patrocinadora. La marca patrocinadora es vincula amb l’interès del museu per l’avaluació i la qualitat. Com s’ha posat de moda, és una fórmula win-win.

–          A l’entrada del Museu de Belles Arts de Montreal hi ha personal del museu que s’atansa al visitant i li explica que estan fent una enquesta entre el públic, però que no els demana la seva participació en aquell mateix moment. Si el visitant està predisposat a respondre l’enquesta i és tan amable de facilitar la seva adreça electrònica, el museu li enviarà un correu electrònic en els dies següents per proposar-li un breu qüestionari de satisfacció. El visitant percep d’entrada l’interès de la institució per la qualitat i, efectivament, al cap de pocs dies rep una invitació per respondre unes preguntes relatives a la seva visita. El mateix visitant pot decidir si, a més, vol formar part del mailing del museu i rebre les notícies que el museu tramet periòdicament. La inclusió en el mailing permetrà posar en marxa tècniques de CRM per seguir investigant els interessos d’aquelles persones que ja coneixen el museu. Un altra bona combinació d’avaluació de públics i comunicació.

–          Finalment, algunes aplicacions, com Uniquevisitors faciliten l’experiència de la visita amb una plataforma que permet seguir la pista (tracking) del recorregut del visitant a l’interior de l’espai expositiu així com les seves opinions, comentaris, sensacions,… Utilitzada pels museus, aquesta pot ser una eina d’utilitat per obtenir informació sobre recorreguts. És tracta, doncs, d’una nova eina que complementa la feixuga tasca que suposa una observació sistemàtica dels visitants a l’interior del museu.

Serveixin aquests tres exemples per obrir una finestra a la potència que tenen les noves aplicacions tecnològiques per disposar d’informació sobre els visitants, millorant els suports per recollir opinions, valoracions i usos dels visitants a l’interior dels museus.

Després queda la tasca no menys important, d’analitzar i compartir el coneixement que es desprèn d’aquests estudis per corregir i millorar l’experiència al museu. Un pas imprescindible per convertir la informació en qualitat.

Antoni Laporte

Històries de Girona

Fa unes setmanes, en aquest Diari vaig publicar l’article La clau del regne  (1 d’agost de 2014). Arran de la publicació del llibre editat amb aquest títol, sobre la Girona medieval, exposava que les exposicions temàtiques i cronològiques del Museu d’Història de la ciutat estaven donant lloc a una sèrie de publicacions que havia arrencat amb Parva Gerunda i que acabarien configurant una autèntica nova Història de Girona. Vaig aprofitar aquella oportunitat per esmentar les obres de síntesi més recents, que van des de les obres de Josep Clara a la Història del Gironès, editada per la Diputació, tot passant per la síntesi coordinada pel professor Lluís Costa en una edició en fascicles promoguda per l’ADAC.

El meu repàs era incomplet i no esmentava, per exemple, els Quaderns d’història de Girona que, en edició conjunta de l’Ajuntament i la Diputació, constitueixen ja el projecte més ambiciós i didàcticament més complet d’una autèntica Història de Girona. Efectivament, des del “Girona abans de Girona” fins al “Girona sota el franquisme”, també de Josep Clara, són quinze volums que cobreixen la pràctica totalitat de la peripècia cronològica social i històrica de la nostra ciutat. Manquen dos volums només. El que correspon al segle XVI i el que correspon al nucli central del segle XIX, i que ha de cobrir l’etapa que va de 1833 fins a 1874. Joan Boadas, que forma part del Consell de Direcció, em diu que és ja molt imminent que es pugui disposar d’aquests dos volums que manquen, i el dia que  els tinguem tots dos al carrer, la importància de la col·lecció d’aquests quaderns la convertirà, del tot, en la referència més útil i imprescindible.

Parva Gerunda

Però això no és tot, perquè acaba de sortir el volum Girona, construir la ciutat (II). De l’edat moderna als nostres dies, dins de la col·lecció “Conferències a l’Arxiu Municipal”. Aquest volum, el número 9, correspon al conjunt de la segona part de les conferències del curs “Construir la ciutat”, coordinat pel catedràtic de la UdG Josep Maria Nolla, que havia començat l’any 2013 amb el volum Girona. Construir la ciutat (I). De Kerunta a la crisi baixmedieval. Només aquests dos volums ja constitueixen una mena de síntesi de la “Història urbana de Girona”, que disposa, des de fa temps, d’una obra cabdal i de referència, els volums editats per Josep Canal, Eduard Canal, Josep M. Nolla i Jordi Sagrera que l’Ajuntament ha anat publicant sota el títol genèric de Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica, els quals ja hem comentat diverses vegades en aquest Diari que constitueixen un Corpus sense precedents en la historiografia de les ciutats.

Però és que en el seu conjunt, els nou volums publicats fins ara d’aquestes “Conferències a l’Arxiu Municipal”, que impulsa Joan Boadas i que han tingut una alta acceptació del públic, han esdevingut repassos cronològics o temàtics de la història de Girona, amb estats de la qüestió i un repàs de les fonts d’arxiu que es poden trobar a la ciutat sobre les diverses matèries, que han estat a cura d’Anna Gironella, amb caràcter singular en el cas dels dos volums que ara esmentem, i en comú amb Joan Boadas i Lluís-Esteve Casellas en d’altres volums. Aquests estats de la qüestió exploren i actualitzen la visió de la Segona República i la Guerra Civil, de l’exili, la repressió i les complicitats en el primer franquisme, de les relacions entre Església, societat i poder, o del magisteri gironí i el món de l’educació a la ciutat.

Hauríem d’afegir, dins de la mateixa col·lecció i amb vocació panoràmica, els dos volums corresponents a El govern de la ciutat,  on el volum I tracta de l’etapa que va de la Gerunda romana (segle I aC) a la Girona borbònica, i el volum II s’ocupa de l’etapa que comprèn de la Guerra del Francès a la fi del franquisme.

El darrer volum publicat, i que és el que origina aquesta reflexió de conjunt, inclou treballs com el ja esmentat d’Anna Gironella, sobre les fonts, de Francesc Miralpeix sobre l’època moderna, de Ramon Ripoll sobre la ciutat del segle XVIII i una part del XIX, de Josep Clara sobre l’etapa que comprèn de la desamortització fins a la Guerra Civil, de Rosa M. Fraguell amb una aproximació monogràfica al barri de Sant Narcís. Conclou un suggestiu assaig del professor i escriptor Lluís Muntada que, amb una visió molt afinada, tracta d’interpretar la ciutat contemporània en “Vint-i-una passions meditades sobre la representació de la Girona contemporània”. Muntada excel·leix amb un pensament net i clar i un text literàriament suggestiu a provocar una reflexió sobre l’abast i els límits dels canvis en la ciutat contemporània i, més concretament, en les transformacions de la que en paraules de Josep Clara podem anomenar “segona restauració democràtica” en l’àmbit municipal.

Com que prové de la mateixa factoria de l’arxiu municipal no em puc estar d’esmentar, encara finalment, el volum de síntesi interpretativa de la ciutat editat per Lunwerg i l’Ajuntament, l’any 2008, amb el títol Girona XXI segles, en el qual jo mateix, a la introducció,  reflexionava sobre “Una ciutat nova en un món nou”, que és, crec, un bon complement a l’atractiva conferència que acabo de comentar de Lluís Muntada, i on abordava, també, una visió dels límits i les potencialitats de la ciutat en els seus canvis més recents.

Tenim, doncs, unes quantes Històries de Girona pràcticament disponibles i ja fa temps que no podem pas dir que ens movem en un desert historiogràfic.

Joaquim Nadal i Farreras,  l’ICRPC

Glazing on White-Washed Tables / Vitralls sobre taules de vitraller

L’ICRPC ha publicat el número 10 de la col·lecció ICRPC Llibres. En aquesta ocasió s’ha editat la recerca Glazing on White-Washed Tables / Vitralls sobre taules de vitraller, de la investigadora Anna Santolaria Tura.

TAULA VITRALLER

Quan des de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, en contacte amb la Universitat de York, vam tenir coneixement del treball que s’havia presentat sobre la taula de vitraller del Museu d’Art de Girona vam creure que tenia interès publicar-lo.

Primer perquè és un treball que complementa i amplia els nombrosos treballs que ha dedicat Joan Vila-Grau a la taula de vitraller de Girona i també l’apartat que hi dedica el llibre Els vitralls de la Catedral de Girona (1987) publicat per l’Institut d’Estudis Catalans en el marc del “Corpus VitrearumMediiAevi” i del que són autors Joan Ainaud, Joan Vila-Grau, Mª Assumpta Escudero, Antoni Vila, Jaume Marquès, Gabriel Roura i Josep M. Marquès, amb fotografies de Ramon Roca i Junyent.

En segon lloc perquè l’estudi que presentem es caracteritza per aprofundir en la identificació de les tècniques de vitraller i aclarir els usos, la freqüència dels usos i el caràcter unitari dels fragments conservats de la taula de vitraller del Museu d’Art.

En tercer lloc perquè aquest estudi, redactat inicialment en anglès i defensat així a la Universitat de York, s’acompanya ara d’un pròleg molt escaient de la professora Sarah Brown que ajuda a acabar de situar la taula en el context internacional.

I finalment per la singularitat de la peça que en molt bona mesura en fa una peça única. És veritat que hi ha una altra taula encastada en un frontal d’altar a Brandenburg. Tanmateix, però, si no se’n desenganxa és poc útil per al coneixement de les tècniques. Però allò que aquí importa, ens sembla, és una altra cosa.

Girona conserva peces d’art úniques a nivell mundial. Per exemple el Tapís de la Creació, el manuscrit del Beat, l’arqueta d’Hixem II, o un dels cims més sublims de l’escultura medieval, l’alabastre jacent d’Ermessenda de Guillem Morei, en paraules de George Steiner.

Situada en una altra escala, en el terreny dels béns mobles i encara en els béns de caràcter instrumental i auxiliar, la taula de vitraller és també única, pel simple fet que no se’n conserva d’altra que es pugui analitzar.

En la presentació al món de la ciutat de Girona i el seu patrimoni ens sembla que aquest caràcter únic permet afegir una peça més a la nòmina dels seus valors singulars.

Joaquim Nadal i Farreras, ICRPC

GALERIES INOBLIDABLES (I): THE FRICK COLLECTION

Malgrat que el títol i el bloc on apareix aquesta nota ho puguin suggerir, la sèrie d’entrades que dedicaré a unes quantes institucions museístiques (museus i galeries d’art, però) que em semblen exemplars i que garanteixen experiències enriquidores des del punt de vista de la qualitat i la riquesa dels fons i de la forma de presentar-los a  l’espectador, no vol ser una meditació museològica en profunditat. Té un objectiu més modest i força elemental: compartir reflexions sobre perquè alguns escenaris museístics resulten tan magnètics i suggerents i fan tan plaents i enriquidores les visites.

Començaré per la galeria que tinc més fresca en el record, The Frick Collection (Nova York), que neix  l’any 1919 en morir Henry Clay Frick un magnat de l’acer, el ferro, el carbó i els ferrocarrils. En el seu testament, redactat el 1915, va estipular que l’edifici on vivia a la Cinquena avinguda, amb totes les formidables obres d’art i mobles que contenia, esdevindria una galeria oberta al públic, pel funcionament de la qual assignà 15 milions de dòlars. Finalment, el desig no es va materialitzar fins el 1935 ja que el testament condicionava aquest mandat al dret de residència d’Adelaide Frick, l’esposa de l’empresari.

the-frick-collection

Foto: The Frick Collection

L’edifici és una elegant construcció historicista inspirada en el rococó francès, que també serà l’estil afrancesat que marcarà les fites ornamentals de l’interior. En realitat és tot un palau d’un patrici del capitalisme, com ho eren en aquella ciutat Andrew Carnegie,  John Pierpont Morgan o  Andrew W. Mellon, per citar-ne només alguns que també varen dedicar part de llurs enormes fortunes i patrimonis al mecenatge cultural. L’obra la va dirigir Thomas Hastings entre 1912-1913 i a més del valor indicat,  té la particularitat que el disseny i el tractament de la primera planta,  que avui constitueixen la galeria visitable,  va estar sempre condicionat per la presència de les selectes obres d’art de Henry Frick i pel desig d’aquest d’evitar l’excés d’ornament a fi que  “res no distragués el transitar dels ulls per les obres”.

Però crec que el contenidor arquitectònic de Hastings, decorat per Charles C. Allom i Elsie de Wolfe, i ampliat després per John Russell Pope per guanyar espais expositius a la planta baixa i preparar-la per a la transformació en galeria oberta als visitants (1932-1935), no compon un aspecte gaire determinants en el poder de fascinació de la Frick Collection, tot i que juga bé la seva funció en contribuir a la pulcritud museogràfica de la galeria, asserenant els ambients i  assegurant una impecable il·luminació. Ja parlarem de contenidors tan interessants i impactants com el contingut quan em refereixi a l’arquitectura de la Dulwich Gallery de John Soane. Però, en la meva opinió, no és el cas dels agradables espais de la Frick.

Penso que la font del magnetisme resideix en la categoria de les pintures i dels objectes que exhibeix, en l’entitat impressionant de gairebé totes les obres que se’ns invita a contemplar –i el gairebé és ben subjectiu: “Sant Joan evangelista” de Piero della Francesca; “L’estigmatització de sant Francesc” de Giovanni Bellini; “Thomas More” de Hans Holbein; “Nicolaes Ruts”, “Autoretrat de 1658” i “El genet polonès” de Rembrandt van Rijn;  “La criada que lliura una carta” i “L’oficial amb  la jove somrient” de Vermeer; “La forja” de Goya; “La catedral de Salisbury” de Constable;   la sèrie “El progrés de l’amor” de Fragonard; “Al·legories de les arts i les ciències” de François Boucher; Frances Duncombe” de Thomas Gainsborough; ”Harmonia en rosa i gris” de James McNeill Whistler; “Sant Jeroni” i “Vincenzo Anastagi” d’El Greco; “Al.legoria de la saviesa i la força” de Veronese;  “Julia, Lady Peel” de Thomas Lawrence, i tantes altres.

L’altíssima qualitat de la col·lecció és la raó que fa de la Frick una galeria inoblidable, Una seqüència ininterrompuda d’obres mestres sustenta un relat estètic i històric que mai no decau, presentat d’una forma molt original, segons la més elemental de les “museografies”, l’espontània del gust i la sensibilitat del propietari. La impressionant categoria artística i la bellesa de les obres que esperen el visitant és el nucli compacte i ple d’energia inesgotable que transforma la visita en una experiència enriquidora i feliç. Des del primer pas el visitant es absorbit per la força i la bellesa dels missatges sensorials i intel·lectuals, per la qualitat de les histories destil·lades per les obres. D’elles depèn l’especial magnetisme de la Frick.

L’excepcionalitat de la col·lecció descansa també en la seva entitat d’episodi daurat de la història del col·leccionisme occidental. A la vista de  l’excepcional categoria de les obres d’art atresorades les històries entorn de la mecànica de les adquisicions “fundacionals” s’acumulen fins acabar  teixint un preciós relat sobre el col·leccionista, la seva col·lecció i la formidable fortuna que actuà amb tanta ambició en el competitiu mercat de l’art, assessorada per marxants experts com Joseph Duveen, Roland Knoedler i, especialment, Charles Carstairs. Es tracta d’una narració  molt potent  entorn de la “genealogia de la propietat” de cada obra, rica de capítols tan suggestius com els que recorden el vincle dels Boucher amb Madamme de Pompadour, o dels “amors” de Fragonard amb Madame du Barry, ja que fan pensar  que els Frick compraven algunes obres també per l’aura dels primers posseïdors. Però  els canvis de propietat de les peces contenen, sobretot, una  magnífica lliçó d’història que ens parla del pas d’aquells tresors de les mans de la més elitista noblesa europea de l’època moderna a les de l’aristocràcia del capitalisme i, a través seu, a les del públic general que en pot gaudir tant.

Joan Bosch Ballbona, ICRPC

Mèxic i l’exili dels arquitectes catalans

L’exili va ser per a nosaltres el millor que ens va passar durant el franquisme”afirmava l’arquitecte empordanès Emili Blanch Roig (1897-1996) en una entrevista a El Punt el 20 de febrer de 1995. Emili Blanch es referia als sis anys viscuts a Mèxic, país en el que  va trobar aixopluc, pau i llibertat; tot allò que a Catalunya mancava en aquells dies. El testimoni d’Emili Blanch no és excepcional, bona part dels més de 20.000 republicans  (xifra oficial, perquè segurament en van ser molts més) que varen arribar al país centreamericà a partir de l’estiu de 1939, donarien mostres d’agraïment a la que va esdevenir la seva segona pàtria.  L’excepcionalitat del cas mexicà, que va obrir sense reserves els braços a l’èxode republicà i que va esdevenir l’únic país de món que no va reconèixer mai el govern de Franco, ha estat àmpliament estudiada pels historiadors i donada a conèixer a la societat.

Exilio Español

Una nova mostra de l’interès pel fenomen té lloc aquests dies a Mèxic. Coincidint amb el 75è aniversari de l’arribada dels primers republicans a Mèxic, la Facultat d’Arquitectura de la Universidad Autónoma de México (UNAM) i l’Instituto Nacional de Bellas Artes, han volgut posar el focus sobre el cas dels arquitectes i la contribució que va representar per al desenvolupament de l’arquitectura mexicana del segle XX l’arribada dels professionals republicans. L’exposició Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, presenta les trajectòries de la cinquantena d’arquitectes que varen fugir de l’Estat espanyol acabada la guerra, centrant-se especialment en els vint-i-quatre que es varen establir a Mèxic. Quatre d’aquests són els catalans Francesc Detrell Tarradell, Esteve Marco Cortina, Jordi Tell Novellas, a més del citat Emili Blanch Roig. Quatre personalitats diferents però amb un denominador comú, fugir de la repressió feixista que entre d’altres condemnes, els havia apartat de l’arquitectura. Quatre homes amb un objectiu comú, retornar a la seva professió. Tots quatre ho aconsegueixen a Mèxic. Francesc Detrell, Esteve Marco i Emili Blanch, treballaran intensament en el país centreamericà. Jordi Tell menys perquè el destí li havia reservat un altre paper, vinculat a la diplomàcia de la República Española a l’Exili s’establirà definitivament a Noruega, on finalment podrà reprendre la seva carrera arquitectònica. Quatre figures pràcticament desconegudes a Catalunya però ben presents a la mostra del Palacio de Bellas Artes de Ciutat de Mèxic.

Emili Blanch Roig (La Pera, 1897 – Girona, 1996). Titulat el 1925 a l’Escola Arquitectura de Barcelona, fou l’introductor del corrent racionalista a les comarques gironines. Treballà per la Diputació de Girona i per la Generalitat Republicana, activitat que, juntament amb la seva militància a Esquerra Republicana de Catalunya, li suposà la repressió i l’exili una vegada acabada la Guerra Civil Espanyola. S’exilià primer a Montpeller i més tard a Mèxic, on va projectar i construir més de quaranta obres: el Pavelló Català de la Primera Fira del Llibre Mexicà (1946), entre d’altres. El 1948 retornà a Catalunya i s’instal·là a Girona, on amb moltes dificultats continuà la seva activitat professional construint petits habitatges i alguns equipaments turístics, sobretot per al cercle familiar i d’amistats.

Francesc Detrell Tarradell (Santiago de Cuba, 1908 – Mèxic D.F. 1990). Resideix a Catalunya des de la infància i es titula a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona l’any 1935. L’esclat de la guerra civil al juliol de 1936 interromp una carrera que es preveia d’èxit; no en va, una de les seves primeres obres, “la Casa Club de Futbol Junior. Ciutat de Mallorca”, va ser publicada a la prestigiosa revista d’arquitectura moderna AC En companyia del seu germà Alfons abandona Catalunya i entra a Mèxic per Veracruz el 30 d’octubre de 1936. Aquesta fugida d’Espanya i la seva afiliació sindical durant l’estiu de 1936, li suposaran una dura condemna per part de la Dictadura del General Franco que l’impossibilita l’exercici professional de l’arquitectura. Establert a Ciutat de Mèxic i afiliat a la delegació mexicana del Partit Comunista d’Espanya, Detrell treballarà al costat del també arquitecte català Esteve Marco Cortina i del constructor espanyol Fernando Rodríguez Miaja.

Esteve Marco Cortina (Reus, 1909 – Mèxic D. F., 1963). Titulat a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona el 1933, militant del grup renovador de l’arquitectura (GATPAC). La seva afiliació al Sindicat d’Arquitectes el 1936 i la seva participació en la guerra civil com capità de l’exèrcit republicà li suposen la repressió de la Dictadura i l’empenyen a l’exili. Arriba a Mèxic el 1940, procedent de la República Dominicana i s’estableix professionalment a Ciutat de Mèxic. Associat al català Francesc Domenech crea Casa de Decoración Salou i, amb Francesc Detrell i Fernando Rodríguez Miaja, Marco y Rodríguez. Arquitectura y Decoración. A més de Ciutat de Mèxic, desenvolupa la seva activitat professional a Cuernavaca, Acapulco i Veracruz, on construeix residències i hotels. Els seus treballs de remodelació i disseny d’interiors apareixen en diverses ocasions a la revista Decoración.

Jordi Tell Novellas (Barcelona, 1907 – Fredrikstad, Noruega, 1991). Titulat a l’Escola de Barcelona l’any 1931 i partícip del moviment de renovador encapçalat per Josep Lluís Sert. La militància política en el Partit Nacionalista Català i la participació en els Fets d’Octubre de 1934 varen comportar-li un primer exili a Berlín, amb el que inicia un trajecte de no retorn a Catalunya. Un gir personal que va suposar l’abandó temporal de la professió i l’inici d’una carrera diplomàtica al servei del govern de la República Espanyola, que abandona després de l’entrada d’Espanya a la ONU. A Mèxic treballa com a arquitecte per l’empresa constructora Bertran Cusiné SA, dels catalans Josep i Jeroni Bertran i Cusiné. I, associat amb Josep Maria Xammar i Sala, company de militància política al PNC i a Estat Català, crea l’empresa de fabricació de mobles i decoració Curvomex. Establert definitivament a Noruega projecta i construeix hospitals, centres psiquiàtrics i escoles especials en el comtat d’Østfold.

IMG_1107

Juan Ignacio del Cueto, Catedràtic de la UNAM i comissari de l’exposició Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, depassa el límit geogràfic de Mèxic i repassa en tota la seva amplitud el fenomen migratori. Del Cueto, autèntic recuperador de la repressió i exili dels arquitectes republicans, presenta a tots els protagonistes de l’èxode. Els que varen trobar asil a Mèxic i els el varen trobar a Venezuela, Xile, Cuba, Colòmbia, la República Dominicana, Argentina i Estats Units. Sense oblidar els que varen romandre a Europa: França, Rússia, Polònia i Noruega. Vint-i-set en total, la meitat dels quals, catorze, eren catalans. Així doncs, Emili Blanch, Francesc Detrell, Esteve Marco i Jordi Tell, no són els únics arquitectes catalans glossats a l’exposició. Comparteixen protagonisme amb Joan Capdevila Elías i Josep Maria Deu Amat, establerts a Venezuela, Francesc Fàbregas Vehil, resident a Cuba i la República Dominicana, German Rodríguez Arias, assentat a Xile, Ricard Ribas Seva, que treballa a Colòmbia i Argentina, Antoni Bonet Castellana i Pere Pi Calleja , ambdós establerts a l’Argentina, Domingo Escorsa Badia, que es queda a França i, el de més renom de tots, Josep Lluís Sert establert als Estats Units,

L’exposició, que es configura a partir d’un mosaic fotogràfic de més de 300 obres, 76 fitxes biogràfiques i una dotzena de maquetes, es podrà veure fins al 3 d’agost al Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes de Ciutat de Mèxic i després iniciarà un llarg periple per les principals ciutats del país. Coincidint amb l’exposició i per debatre sobre els seus continguts, el mes de juny la Facultat d’Arquitectura de la Universidad Autonoma de México va reunir investigadors americans i europeus en el col·loqui internacional Arquitectura y exilio: Las diásporas europeas en la primera mitad del Siglo XX y su arraigo en América.

Gemma Domènech Casadevall. ICRPC

Article publicat a El Punt Avui