Reunió de PESCUM i Seminari Cultura Marítima

El passat 16 de desembre va tenir lloc la reunió de l’equip de PESCUM (Patrimoni Etnològic, Societat i Cultura Marítima HAR2010-15566) a l’ICRPC. L’endemà es va celebrar el Seminari Internacional “Silencis i absències en els processos de patrimonialització de la cultura marítima” a Palamós, vinculat al projecte de recerca PESCUM i organitzat per l’ICRPC i la Càtedra d’Estudis Marítims de l’UdG.

Durant la reunió de l’equip de recerca I+D es va revisar la feina duta a terme durant el primer any de treball, que ha consistit en la realització d’una base de dades sobre accions de patrimonialització de la cultura marítima a Catalunya, Andalusia, Galicia i País Basc. També es va planificar el segon any de treball que tractarà d’analitzar aquells aspectes més rellevants que ha posat sobre la taula la realització d’aquesta base de dades.

L’endemà, l’equip d’investigadors més dos experts francesos convidats per l’ocasió, van celebrar a la Casa del Mar de Palamós el Seminari esmentat, amb l’assistència d’unes quaranta persones de públic, amb qui es va poder intercanviar idees sobre com s’està duent a terme actualment la patrimonialització de la cultura marítima i quin són aquells aspectes que estan essent menys tinguts en compte en aquest procés.

Podeu veure on-line les conferències a través d’aquest enllanç del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar.

El Seminari va comptar amb el suport de la Fundación Canadá i la Fundació Girona Universitat i Futur, a qui agraïm la seva aportació econòmica, així com la col·laboració del Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós.

The musealization of the Roman villas

S’acaba de publicar la monografia “The musealization of the Roman villas” dins de la col·lecció Studies on the rural world in the roman period. Aquest treball ha estat editat per l’ICRPC, el Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany, la Université de Pau et de Pays de l’Adour i UNR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes de Lattes-Montepellier.

L’investigador de l’ICRPC, Josep Burch, és co-autor de l’article The musealization of Roman villas in Catalonia.

roman villas