TARRACO VIVA

Del 18 al 30 de maig s’ha portat a terme la XII edició de Tarraco Viva, el festival romà de Tarragona. Aquest esdeveniment és un exemple de comunicació i divulgació del patrimoni cultural i de la historia a partir d’activitats de reconstrucció històrica. Un element clau d’aquest festival rau en la filosofia i estratègia establerta pels organitzadors. Tarraco Viva segueix unes pautes a la recerca de la qualitat i posa com a objectiu final la divulgació del món romà. Per assolir els reptes marcats la organització s’allunya de representacions festives o de lleure i selecciona actuacions basades en una recerca seriosa. Aquests trets aporten una major qualitat a la informació que es dona al visitant.

Actualment, segons una recerca que es realitza des de l’ICRPC, es documenten una vuitantena d’esdeveniments que fan servir la història i el patrimoni cultural com a element de recam. Un exemple clar el trobem en les fires i mercats medievals, els quals s’han incrementat notablement en els darrers anys. Només un reduït percentatge d’aquests esdeveniments realitzen una veritable divulgació de la història i patrimoni cultural dels municipis.

L’ICRPC ha participat en una de les activitats de Tarraco Viva, la Fira “Roma als museus del món”, una interessant proposta on es concentren museus empreses i institucions vinculades al patrimoni cultural, l’arqueologia i, especialment, el món romà.

www.tarracoviva.com

Antoni Rojas Rabaneda