LA UNIVERSITAT DE TLEMCEN A L'ICRPC

El dijous dia 23 de juliol han visitat l’Institut Català de Recerca els professors Marouf Belhadj i Benabdellah Beldjouzi, de la Universitat de Tlemcen, a Algèria. Aquests dos professors estan realitzant aquest mes de juliol una estada a la Universitat de Girona en el marc del Programa Algèria Universitats, promogut per la Xarxa Vives d’Universitats i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest d’Algèria.

L´ICRPC va preparar per aquests professors una visita a l’assentament arqueològic d’Empúries on van ser rebuts pels arqueòlegs Joaquim Tremoleda i Pere Castanyer.

L’ICRPC HA PARTICIPAT EN EL CONGRÉS “RESORTING TO THE COAST: TOURISM, HERITAGE AND CULTURES OF THE SEASIDE”

Entre els dies 25 i 29 Juny es va celebrar a Blackpool (Regne Unit) el congrés “Resorting to the coast: tourism, heritage and cultures of the seaside”. El congrés va comptar amb unes 150 comunicacions amb investigadors provinents de 35 països. L’ICRPC va estar doblement representat per Eliseu Carbonell i Camòs i per Antoni Rojas Rabaneda.

Eliseu Carbonell
Títol:
BEACH, HERITAGE AND LOCALITY: THE POLITICS OF IDENTITY IN A COASTAL CATALAN TOWN
Resum comunicació:

Aquesta comunicació està basada en un treball de camp portat a terme en un població de la costa central catalana on la pesca fou una de les principals activitats productives fins a mitjans dels anys vuitanta. Darrerament, les restes mobles i immobles de la pesca tradicional han començat a ser reconegudes com a part del seu patrimoni cultural. L’any 2001 es va fundar una associació local destinada a recollir i restaurar velles embarcacions de fusta i altres objectes relacionats amb la pesca i la navegació tradicional, amb l’objectiu de preservar la identitat marinera de la població.
Com a resultat d’aquesta activitat patrimonial, l’agost de 2007 es va inaugurar una petita instal·lació museística en una caseta ubicada a la platja d’aquesta població que conserva al seu interior una maquinària emprada per treure del mar les barques de pesca i pujar-les platja amunt, així com altres objectes relacionats amb la varada tradicional. Al mateix temps que es duia a terme la recuperació d’aquest element patrimonial, la Direcció General de Costes anuncià, per mitjà d’un gran cartell alçat al costat mateix de la caseta, la remodelació del front marítim de la població amb la construcció d’un passeig. Aquest anunci causà una gran controvèrsia a la població donat que els seus detractors consideraven que això implicaria la pèrdua de bona part de la platja.
La simultaneïtat d’aquests dos esdeveniments ens

mostra la platja com un agent que produeix autenticitat i localitat. L’objectiu d’aquesta comunicació és analitzar el rol de la platja en la vida política de la població i els discursos sobre pertinença, identitat i patrimoni generats al voltant d’una platja.

Antoni Rojas Rabaneda
Títol:

THE CULTURAL HERITAGE INSIDE THE COAST TOURISM: THE FAIRS AND MARKETS OF HISTORICAL RECONSTRUCTION

Resum comunicació:
L’objectiu principal d’aquesta presentació ha estat analitzar les principals característiques de les fires i mercats de recreació històrica que es celebren a Catalunya. L’estudi presentat es va centrar en les fires i mercats situades en comarques costaneres.

Aquest tipus d’esdeveniment ha estat incorporat dins de la programació d’activitats d’uns noranta municipis per millorar l’oferta turística i promoure el patrimoni cultural.
La metodologia emprada per dur a terme aquesta recerca ha estat la recollida de dades prèviament establerts de cada una d’aquestes fires i mercats. Posteriorment s’ha realitzat un estudi de les dades obtingudes i unes avaluacions finals. L’estudi analitza, entre altres aspectes, les organitzacions i institucions involucrades en l’organització d’aquestes activitats, així com els recursos econòmics destinats a ells. A més, s’indiquen quins altres aspectes són les fonts de finançament, les activitats de divulgació que es porten a terme i els mesos en els que tenen lloc aquestes activitats.