Estat de la recerca en els processos d’institucionalització del franquisme

Els dies 6 i 7 d’abril es va celebrar a la Universitat de Barcelona el seminari “Estat de la recerca en els processos d’institucionalització del franquisme”. El seminari, sorgit com a fruit del congrés internacional celebrat a la UB el mes d’abril de l’any passat, sobre processos d’institucionalització del règim franquista, va comptar amb la participació de diversos ponents que van  debatre sobre variats aspectes de la vida política i cultural en els anys de la dictadura franquista. Com a representant de l’ICRPC Maria de Lluc Serra va presentar la comunicació “Dictadura i Museus. L’ús dels museus en la Catalunya dels primers anys de la dictadura franquista”.

seminari de lluc

Presentació a Barcelona del segon volum d'ICRPC LLIBRES

L’ICRPC va presentar el segon volum de la col·lecció ICRPC LLIBRES. En aquesta ocasió l’ICRPC ha editat la recerca de Lluís Mallart “Cara o creu. Imatges i paraules d’un joc d’atzar africà”. L’esdeveniment va convocar més d’un centenar de persones.

La presentació forma part del conjunt d’activitats realitzades des de l’ICRPC adreçades a projectar a la societat la recerca que es realitza sobre patrimoni cultural.

Presentació del segon volum de la col·lecció ICRPC LLIBRES

Visita de professors d'Etiòpia a l'ICRPC

Investigadors d'Etiòpia a la seu de l'ICRPC

Gabriel Alcalde, director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural ha rebut una delegació de professors de les universitats d’Addis Abeba i de Mekelle, d’Etiòpia.

La visita s’emmarca en l’estada de recerca que duen a terme aquest grup d’investigadors a la UdG del 3 al 10 d’abril, i que forma part del projecte de col·laboració interuniversitària “El turisme com a instrument de protecció i posada en valor del patrimoni d’Etiòpia. Anàlisi i estudi de casos”, que coordina Lluís Mundet i en el que participa el director de l’ICRPC. Aquest projecte compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID).

Editat el tercer número de la col·lecció ICRPC LLIBRES

Els nous museus de societat

L’ICRPC acaba d’editar “Museus d’avui. Els nous museus de societat” dins de la col·lecció ICRPC LLIBRES. Els treballs que es publiquen en aquest tercer número possibiliten conèixer alguns dels museus de societat més prestigiosos del món i analitzar-ne els grans temes que aquests plantegen. El conjunt dels textos, escrits pels directors o responsables d’aquests museus, constitueixen una excel·lent reflexió sobre la seva evolució i els seus reptes i ofereixen pistes que es poden tenir en compte en el cas de Catalunya.

Museus i Centres d'interpretació

El dimecres 6 d’abril es va celebrar la Jornada tècnica sobre els nous centres d’interpretació i museus d’avui. L’objectiu d’aquesta jornada ha estat reflexionar sobre les relacions entre centres d’interpretació i museus, i sobre les formes de suport des de l’administració a uns i altres centres.

Durant les jornades es van presentar l’experiència de diversos centres d’interpretació i es va debatre entorn la raó de ser d’aquests equipaments. Entre les consideracions realitzades destaca la necessitat de planificar la creació d’aquests equipaments amb l’objectiu de no generar una saturació o repetir els mateixos esquemes. Per portar a terme aquets objectius es va subratllar la necessitat de col·laboració entre museus, centres d’interpretació i administració per tal de crear accions conjuntes.

jornadestfeliu

L’ICRPC va estar present en aquestes jornades presentant la seva activitat i projectes. L’Institut està portant a terme diverses recerques relacionades directament amb museus i centres d’interpretació. Eliseu Carbonell i Antoni Rojas van presentar la comunicació “Exemples de participació en conceptualització de nous projectes”.

La jornada ha estat organitzada per la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, el Museu Marítim de Barcelona i el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols.