XVIIIè Congrés CEHA

El passat mes de setembre va tenir lloc a Santiago de Compostela el 18è Congrés del Comité Español de Historia del Arte. En aquesta ocasió va ser el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Santiago el que es va fer càrrec de l’organització de l’acte, que amb una periodicitat bianual reuneix als estudiosos de l’art. Durant cinc dies historiadors de l’art d’arreu de l’Estat Espanyol varen tenir l’oportunitat de trobar-se per parlar sobre la professió i de presentar les seves darreres investigacions.

 

Sota el lema “Mirando a Clio. El arte español espejo de su historia” es varen llegir més de 250 comunicacions que havien estat agrupades en set seccions: “Proyectos e innovación. El ámbito jacobeo”, “La marginalidad y los marginales”, “Comunidad e individuos”, “Quimeras y especulaciones”, “Identidades”, “Historia del arte y docencia” i “La memoria de la ciudad”. Des de l’ICRPC hem presentat a la secció “Quimeras y especulaciones”, la investigació que hem portat a terme recentment sobre l’arquitecte Josep Claret i el seu paper en la difusió de l’arquitectura racionalista a Catalunya. La nostra aportació, amb el títol “Arquitectura utópica para una realidad social”, com la de la resta d’investigadors, serà recollida en la publicació de les actes del congrés que veuran la llum durant el primer trimestre l’any vinent.

 

Més enllà de la reunió científica, els organitzadors varen preparar diverses activitats destinades a mostrar als congressistes la ciutat, entre elles cal destacar la visita nocturna a la catedral, la recepció a l’Ajuntament i l’ofrena a l’Apòstol, a més del sopar de cloenda.

 

L’èxit de participació en aquesta edició serà un bon estímul pel Comité Español de Historia del Arte per afrontar l’organització de la següent reunió.

 Panorama

Gemma Domènech