Èxit de participació en la Jornada “MUSEUS D’AVUI”

vista taula principal

vista general de la sala

Les jornades “Museus d’avui. Els museus de societat” organitzades per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural es va desenvolupar durant els dies 11 i 12 de febrer. L’esdeveniment va convocar una nombrosa assistència de professionals de museus sobrepassant les expectatives de la organització.

Els nous museus de societat

A l’albada del segle XXI, els museus de societat semblen renéixer amb projectes que estan generant un nou panorama museològic. Tot i les diferències, els projectes més innovadors que s’estan desenvolupant en aquests moments es caracteritzen pel seu caràcter interdisciplinari; en el fet de basar el seu projecte en exposicions temporals, més que permanents; i en el fet de ser anomenats amb nous conceptes que impliquen una aproximació multidisciplinària a aspectes que són simultàniament socials, històrics, científics i tecnològics, deixant de representar només el passat per reflexionar també sobre el present i els seus problemes.
La nova visió consisteix en una mirada interdisciplinària sobre les societats en la que els termes “societat” o “civilitzacions” imprimeixen un nou discurs que pretén que el museu reflexioni més sobre la societat que no pas sobre les tradicions.

Durant els dies 11 i 12 de febrer es celebren unes jornades al voltant d’aquests museus. Més informació a la web http://www.icrpc.cat/museus/mat/presentacio.htm