Patrimonis Fràgils. Una arquitectura entre la desaparició i la reutilització

En aquest inici de segle XXI, tot i l’eixamplament fet des del món acadèmic del concepte de patrimoni, la societat i, en la majoria de casos, els responsables polítics, segueixen aplicant la definició sorgida en el segle XIX, que considera que són principalment els grans edificis del poder civil i religiós els que mereixen ser conservats i restaurats. Aquesta concepció decimonònica del significat de patrimoni prioritza el valor monumental i l’antiguitat de l’edifici, i comporta paral·lelament la desprotecció total d’edificis d’altres característiques però igualment d’alt valor històric i, per tant, patrimonial en el sentit actual de la paraula.

 

Sota la denominació de “patrimonis fràgils”, manllevada de la sèrie publicada per Joaquim Puigvert i Mònica Bosch a la Revista de Girona, agrupem unes tipologies tradicionalment menystingudes en els inventaris de protecció del patrimoni i que per aquesta circumstància estan en perill de desaparició. Ens referim a fàbriques, estacions de tren, escoles, escorxadors o places de braus, entre molts d’altres. Uns immobles als quals la Llei de patrimoni cultural de Catalunya de l’any 1993 reconeix el seu valor, però que a la pràctica es continuen obviant en els catàlegs de patrimoni. Més enllà de la pervivència del concepte antic de patrimoni, la seva vulnerabilitat ve determinada per raons polítiques o ideològiques, per criteris estètics i sobretot per la pressió urbanística.

 

Fàbriques, estacions de tren, escoles i escorxadors han de ser considerats icones urbanístiques de referència, testimonis del seu moment històric i símbol del progrés. Això permetria sentir-los com a patrimoni col·lectiu i preservar-ne l’existència mantenint-ne el seu ús o dignificant-los com a espais d’ús públic. Malauradament, alguns d’aquests immobles han sucumbit en l’incert camí que travessa tot edifici des que cau en l’obsolescència fins que se’n reivindica el seu valor històric. La memòria de vegades treballa més lentament que els interessos urbanístics, especulatius, o que la simple necessitat d’espai.

Gemma Domènech i Casadevall

Antiga estació de Bescanó. Foto: Jordi S. Carrera - ICRPC

S’Agaró versus Club Med

Ara que han estat desmantellats els 400 bungalows aixecats al Cap de Creus és un bon moment per reflexionar entorn al valor patrimonial de l’arquitectura d’estiueig. El desenvolupament del turisme durant el segle XX va comportar una revolució urbanística i paisatgística sense precedents a la Costa Brava. Després d’un segle de transformacions, moltes de les propostes arquitectòniques que s’han anat succeint ja han entrat en procés de patrimonialització, tot i que amb fortuna molt diversa. Al litoral gironí hi ha diversos exemples que ajuden a explicar com la valoració de l’arquitectura sorgida a redós del turisme no es pot explicar només des d’un punt de vista artístic o patrimonial, sinó que està profundament subjecta als canvis sociopolítics del país. Dos exemples ens serviran per il·lustrar-ho.

El primer, la Urbanització de s’Agaró, està vinculat als primers estiuejants procedents de les classes dirigents i més acomodades. Aquesta és una proposta al servei d’un projecte de país i de cultura. Rafael Masó fascina amb el seu discurs a un promotor sensible als valors nacionalistes, i junts basteixen un projecte d’afirmació catalanista en plena dictadura de Primo de Rivera. A S’Agaró queda establerta una tipologia de xalet que triomfarà durant decennis a la Costa Brava. Una arquitectura de filiació noucentista que aspira a traspuar l’essència de la nació Catalana.

El segon exemple, el del Club Mediterranée al paratge de cap de Creus, respon a un context diferent. Fou construït en els anys seixanta pels arquitectes Jean Weiler i Pelayo Martínez Paricio en un moment de popularització i universalització del fenomen turístic. El campament instal·lat entre Cala Culip i el Pla de Tuleda, va ser construït adaptant-se perfectament a la topografia del lloc i es va aconseguir que les construccions sobresortissin el mínim per sobre el terreny. Tot i això, la seva situació al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus, ha suposat la seva desaparició.

Dos models que han tingut sort molt diversa. Mentre que el complex de s’Agaró s’ha consolidat com un exemple d’urbanització d’alt estànding que ha transformat un entorn privilegiat aconseguint un equilibri entre la urbanització i el paisatge, el Club Mediterranée ha sucumbit sota les excavadores quan, paradoxalment, és el model d’urbanització turística més ben integrat paisatgísticament al seu entorn. Mentre que el prestigi dels seus impulsors i la proximitat a un entorn urbà ha garantit el futur de la primera, la segona ha estat víctima d’una política conservacionista basada no en el desenvolupament harmònic de tot el litoral sinó en la preservació integral de porcions de territori, amb la mala fortuna d’haver quedat enclavada en un d’aquests espais.

Gemma Domènech i Casadevall

Treballs d’enderroc dels bungalows del Club Med el juliol de 2009. Foto Lluís Serrat - ICRPC

ARRELS, CONREU DE SABERS

L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural ha recolzat la iniciativa Arrels, Conreu de Sabers per documentar les dades sobre la cultura rural catalana. Al juliol s’ha inaugurat la web d’aquesta iniciativa de la Fundació Món Rural.

http://www.arrelsconreusabers.cat/

Per tal de recopilar, catalogar i divulgar els coneixements populars de la cultura rural catalana s’ha creat aquest web. L’espai vol centralitzar la documentació existent referent a la cultura rural a Catalunya i difondre les iniciatives que treballen en el territori per la divulgació i recuperació dels sabers populars, afavorint el diàleg i l’establiment de sinèrgies entre elles.

Des de l’inici del projecte l’any 2009, la Fundació del Món Rural, coordinadora i promotora d’aquesta iniciativa, ha treballat conjuntament amb els col·lectius i organismes implicats en el camp de la cultura rural mitjançant la realització de trobades periòdiques on s’han anat concretant i consensuant els continguts i el desenvolupament del projecte.

Per altre cantó, el projecte arrels. conreu de sabers també es concreta en altres formats com la publicació de materials divulgatius, dels quals “Saber dels cereals. Cultivant cultura. Retalls d’un passat present” és el primer volum de la col·lecció.

Antoni Rojas Rabaneda

TARRACO VIVA

Del 18 al 30 de maig s’ha portat a terme la XII edició de Tarraco Viva, el festival romà de Tarragona. Aquest esdeveniment és un exemple de comunicació i divulgació del patrimoni cultural i de la historia a partir d’activitats de reconstrucció històrica. Un element clau d’aquest festival rau en la filosofia i estratègia establerta pels organitzadors. Tarraco Viva segueix unes pautes a la recerca de la qualitat i posa com a objectiu final la divulgació del món romà. Per assolir els reptes marcats la organització s’allunya de representacions festives o de lleure i selecciona actuacions basades en una recerca seriosa. Aquests trets aporten una major qualitat a la informació que es dona al visitant.

Actualment, segons una recerca que es realitza des de l’ICRPC, es documenten una vuitantena d’esdeveniments que fan servir la història i el patrimoni cultural com a element de recam. Un exemple clar el trobem en les fires i mercats medievals, els quals s’han incrementat notablement en els darrers anys. Només un reduït percentatge d’aquests esdeveniments realitzen una veritable divulgació de la història i patrimoni cultural dels municipis.

L’ICRPC ha participat en una de les activitats de Tarraco Viva, la Fira “Roma als museus del món”, una interessant proposta on es concentren museus empreses i institucions vinculades al patrimoni cultural, l’arqueologia i, especialment, el món romà.

www.tarracoviva.com

Antoni Rojas Rabaneda

Èxit de participació en la Jornada “MUSEUS D’AVUI”

vista taula principal

vista general de la sala

Les jornades “Museus d’avui. Els museus de societat” organitzades per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural es va desenvolupar durant els dies 11 i 12 de febrer. L’esdeveniment va convocar una nombrosa assistència de professionals de museus sobrepassant les expectatives de la organització.

Presentació del llibre "Records d'una dona de mar"

Cartell de Presentació del llibre

El proper dissabte 23 de gener a Sant Pol de Mar, tindrà lloc la presentació del llibre Records d’una dona de mar, d’Esther Pujol i Eliseu Carbonell.

El llibre recull el testimoni d’una dona que ha dedicat la seva vida al món de la pesca, així com un retrat personal, ple de vitalitat i humor, del passat mariner d’aquesta població. La principal aportació d’aquest llibre és que ofereix una visió femenina d’un món predominantment masculí com és el de la pesca, però on històricament les dones han jugat un rol molt actiu.

La presentació del llibre anirà a càrrec de Miquel Martí (director del Museu de la Pesca de Palamós), Josep M. Casablancas (expert en navegació tradicional) i els autors del llibre. A continuació, l’Elenc Teatral Centre Cultural representarà alguns passatges del llibre.

El llibre ha estat editat per la Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni marítim, amb el suport de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Lloc: Centre Cultural de Sant Pol de Mar (Carrer Consolat de Mar)
Dia i hora: 23 de gener a les 19:00h

Nova publicació

La revista Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia acaba de publicar el seu darrer número on podeu trobar un article d’Eliseu Carbonell, investigador de l’ICRPC. Cliqueu sobre el títol de l’article per seguir l’enllaç:

“Micromuseums for big questions: Collecting maritime remains as an everyday political practice

Abstract: This paper is based on fieldwork carried out in 2007 in a small town on the central coast of Catalonia, Spain. It presents a maritime heritage project as a local strategy to impose a certain idea of authenticity. In this sense, collecting and restoring maritime remains can be seen as an everyday political practice. The curatorial vision of the beach clashes with other visions and uses. But a micromuseum will be used to give legitimacy to a maritime heritage project for the village, in the face of other interests.

Els nous museus de societat

A l’albada del segle XXI, els museus de societat semblen renéixer amb projectes que estan generant un nou panorama museològic. Tot i les diferències, els projectes més innovadors que s’estan desenvolupant en aquests moments es caracteritzen pel seu caràcter interdisciplinari; en el fet de basar el seu projecte en exposicions temporals, més que permanents; i en el fet de ser anomenats amb nous conceptes que impliquen una aproximació multidisciplinària a aspectes que són simultàniament socials, històrics, científics i tecnològics, deixant de representar només el passat per reflexionar també sobre el present i els seus problemes.
La nova visió consisteix en una mirada interdisciplinària sobre les societats en la que els termes “societat” o “civilitzacions” imprimeixen un nou discurs que pretén que el museu reflexioni més sobre la societat que no pas sobre les tradicions.

Durant els dies 11 i 12 de febrer es celebren unes jornades al voltant d’aquests museus. Més informació a la web http://www.icrpc.cat/museus/mat/presentacio.htm